moja fotečka

doc. RNDr Ľudmila Jašková, PhD.


Domov
Domov
Životopis
Personálne
údaje
Výučba
Výučba
Publikácie
Zoznam
publikácií
Projekty
Projekty
Obľúbené stránky
Obľúbené
stránky
Fotečky
Fotečky

Pracovné zaradenie: odborná asistentka
E-Mail: jaskova@fmph.uniba.sk
Adresa: Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského
Mlynská dolina
842 43 Bratislava
Slovakia
Kancelária číslo I-13
Phone: +421 2 602 95 396
Fax: +421 2 654 24 826

© Ľudmila Jašková,
jaskova@fmph.uniba.sk,
Posledná zmena: 2009